Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictvíZajišťujeme vedení účetnictví a daňové evidence komplexně. Přebíráme pravidelně (většinou min. 1x za měsíc) od klienta doklady tzn. faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy atd., následně celé účetnictví zpracujeme a klient obdrží ve sjednaném termínu účetní výstupy (salda,rozvahu a výsledovku), kopie daňových přiznání (DPH) a příkazy k úhradě povinných plateb. Účetní doklady následně archivujeme nebo dle dohody vracíme klientům.

 

Kontrolujeme  a revidujeme účetnictví

Klient si může vést účetnictví sám nebo zadávat prvotní doklady dálkovým přístupem přes internet do našeho programu a účetnictví je ve stanovených termínech kontrolováno našim odborníkem.
 
 

K účetnictví máme přistup online

Účetnictví zpracováváme na specializovaném účetním programu ORSOFT, který je propracovaným a jedinečným ekonomicko-účetním systémem umožňujícím dálkový zabezpečený přístup přes internet. Klienti tak mohou do svého účetnictví nahlížet, případě i sami průběžně zadávat základní doklady a našim odborníkům přenechat jen kontrolu a zaúčtování složitých účetních případů. Systém ORSOFT umožňuje též vystavování faktur, automatické načítání bankovních výpisů, vedení skladu a jiné funkce, které šetří práci jak účetnímu, tak klientovi a přispívají k vysoké efektivitě našich služeb.
 
 

Co je účetnictví

Účetnictví je systém zachycující ekonomickou činnost podnikatele. Slouží pro stanovení základu daně a také jako důležitý zdroj informací pro podnikatele samotného i pro další osoby (např. pro banku při žádosti o úvěr). Podle zákona musí účetnictví poskytovat věrný a poctivý obraz o hospodaření podnikatele. 

Osobou odpovědnou za vedení účetnictví je vždy podnikatel nebo statutární orgán. Externím zpracováním účetnictví u naší  firmy získává podnikatel jistotu, že účetnictví bude vedeno řádně podle zákona a s náležitou odbornou péčí. Naši daňoví poradci provádějí průběžnou kontrolu zpracovávaného účetnictví, sledují zákonné lhůty a novou legislativu.  

Zpracování účetnictví externí formou přináší též značnou úsporu nákladů - naše cena za vedení účetnictví je, zejména u malých a středních firem, vždy nižší než případná mzda interní účetní - zaměstnance.
 
 

Vedeme daňovou evidenci

Daňová evidence je zjednodušenou formou vedení účetnictví. Stejně jako účetnictví slouží ke stanovení základu daně. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích. Daňová evidence je vhodná zejména pro drobné podnikatele - fyzické osoby. Daňovou evidenci zpracováváme na účetním programu Pohoda.
 
 
 

Poptejte naše služby

Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás nebo vyplňte poptávkový formulář.
 

Vyplňte formulář