Užitečné odkazy

Aktuální kurzy ČNB

https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/sluzby_pro_klienty/obchodni_kurz.html

 

Aktuální celní kurzy

https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/kurzy.aspx

 

Registr ekonomických subjektů

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

 

Komora daňových poradců

https://www.kdpcr.cz/

 

Registr plátců DPH

http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

 

Ověření DIČ v rámci EU

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=cs

 

Daňový portál - vstup pro EET, DIS (daňovou informační schránku),
elektronické formuláře (přehledy, daňová přiznání atd.) 

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

 

Obchodní rejstřík

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

 

Seznam nespolehlivých plátců DPH

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/seznam-11/

 

Informace finanční a celní správy

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/informace-financni-a-celni-spravy

 

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

https://zakonyprolidi.cz/cs/1992-586

 

Zákon o DPH č.235/2004 Sb.

https://zakonyprolidi.cz/cs/2004-235