Daňové poradenství

Daňové poradenství poskytujeme již od roku 1995. Naším cílem je zajistit potřeby klientů nejefektivnějším možným způsobem. Úlohou daňového poradenství je optimalizovat a plánovat daňové výdaje. Součástí je preventivní příprava na situace vyplývající z platných daňových zákonů.
 

Daňové poradenství InterEco

Poskytujeme komplexní služby v oblasti zpracování daní a daňového poradenství. Rádi vám poskytneme konzultaci vaší situace. Daňové poradenství v InterEco Services poskytují profesionální daňoví poradci. InterEco Services je též zapsáno jako právnícká osoba poskytující daňové poradenství v seznamu KDPČR a je ze zákona povinně pojištěno pro případ odpovědnosti za náhrady škody.  Řešíme nejen běžné otázky, ale i složité transakce. Například dokážeme po daňové a účetní stránce zajisit přesun podniku mezi dvěma státy v rámci EU, účtování DPH ve zvláštním režimu, vývoz investičního celku do zahraničí nebo optimalizaci daní v rámci koncernu. 

 

Jak lze spolupracovat

Jsme vám k dispozici telefonicky i elektronicky. Ideální je však pravidelný kontakt, abychom dovedli přesně a správně definovat vaše cíle a nalézt nejlepší možné řešení. Poskytujeme i pravidelné kontroly účetnictví, abychom případně zabránili nesrovnalostem v daňové agendě vaší firmy. Zhotovíme vám daňové přiznání, které následně odevzdáme správci daně.

 

S kým spolupracujeme

V oblasti daňového poradenství spolupracujeme nejčastěji s velkými a středními firmami. Malé firmy a živnostníci však nejsou výjimkou. Kontaktujte nás a můžeme projednat možnosti spolupráce.

 

Jaké typy daňového přiznání zajišťujeme

Rádi vám sestavíme následující daňová přiznání a u daní z příjmů též zajistíme jejich odklad:

  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Daň z příjmu právnických osob
  • Daň z přidané hodnoty
  • Přiznání k silniční dani
  • Majetkové daně (daň z nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí)
  • Vyúčtování daní z mezd

 

Zastupujeme klienty před správcem daně

Jednání s úřady vás někdy může brzdit. Zároveň je pro vás náročné orientovat se na danou problematiku kvůli velkému množství informací, zákonů a daní. Našim klientům poskytujeme možnost kompletního zastupování (na základě generální plné moci) při jednání se správcem daně. Díky tomu vám ušetříme spoustu času a starostí. Zároveň máte jistotu, že vás v těchto záležitostech zastoupí zkušený specialista.

 

Člen Komory daňových poradců ČR

Vyplňte formulář