Advokátní služby

Advokát Mgr. Pavel HlavičkaInterEco Services spolupracuje s advokátem Mgr. Pavlem Hlavičkou. Ten zajišťuje právní služby pro naší společnost i naše klienty.

 

Kdo je váš advokát

Mgr. Pavel Hlavička studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2003 se v advokátní kanceláři specializoval na práci se zahraniční klientelou. Od roku 2007 vykonává advokacii samostatně pod Registračním číslem České advokátní komory ČAK 11625.

www.hlavickalegal.cz

 

 

Právní oblasti, se kterými vám pomůžeme

Obchodní právo

 • Zakládání společností
 • Změny ve společnostech
 • Valné hromady
 • Převody obchodních podílů a akcií
 • Obchodní závazkové vztahy
 • Obchodní spory
 • Insolvenční řízení

 

Finanční právo (daňové právo)

 • Daň z příjmů
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daň z přidané hodnoty
 • Správa daní a poplatků

 

Občanské právo

 • Nájem bytů a nebytových prostor
 • Smlouva o dílo
 • Kupní smlouvy
 • Ostatní smlouvy
 • Náhrada škody
 • Společné jmění manželů
 • Sousedská práva
 • Občanskoprávní spory

 

Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy
 • Právo sociálního zabezpečení
 • Pracovněprávní spory

 

Nemovitosti

 • Kupní smlouvy
 • Úschova kupní ceny
 • Zástavní právo
 • Věcná břemena
 • Katastr nemovitostí

 

Správní právo

 • Stavební řízení
 • Správa daní a poplatků

 

Trestní právo

 • Zastupování ex offo

 

Vymáhání pohledávek

 • Vymáhání pohledávek z obchodních smluv
 • Vymáhání ostatních pohledávek
 • Zastupování v exekučním řízení

 

Pokud chcete poptat advokátní služby, kontaktujte nás nebo vyplňte následující formulář.

Vyplňte formulář