Ceník služeb

Účetnictví

Cena za vedení účetnictví je stanovena individuálně, na základě dohody, v závislosti na řadě faktorů, především na složitosti účetnictví klienta a případných specifikách spolupráce. Cena se stanoví buď paušálně nebo cenou za doklad / položku. Paušální platba je vždy stanovena dohodou. Při stanovení ceny podle počtu účetních dokladů se účetním dokladem se rozumí zejména faktura, pokladní doklad, řádek bankovního výpisu atd. 

Vedení účetnictví:
  • Cena 15-30 Kč/doklad
  • Daňové poradenství 1500 Kč/hod.
Čím více dokladů, tím nižší cena
 
Cena je stanovena za zaúčtování účetního dokladu a to v závislosti na množství dokladů. Sleva je možná u elektronicky načítaných bankovních výpisů a u firem s velkým množstvím dokladů.

Cena je konečná
 
Cena je konečná, neúčtujeme žádné další platby za rozúčtování atd. Každý doklad je rozúčtován minimálně na dva řádky (účty) a dále obsahuje ještě další položky hlavní knihy zpravidla základ, částku DPH, zaokrouhlení (u faktury je běžně 4 a více řádků). I při naší maximální ceně 30 Kč za doklad je tak cena za zaúčtování jedné položky hlavní knihy 7,50 Kč. 

Cena je férová

Cena za doklad je transparentní, protože klient ví, kolik má dokladů a dokáže si odhadnout cenu. Považujeme to za lepší a více férové, než lákat klienty na cenu 7,50 Kč za položku hlavní knihy a poté jim předložit fakturu řádově vyšší než čekali.
 

Mzdové účetnictví

Zpracování mezd nabízíme ve dvou alternativách:

Varianta A - pro malé firmy do 15 zaměstnaců
  • Zpracování mezd poskytujeme za cenu 300Kč/zaměstnanec/měsíc
Tato cena je konečná, neúčtujeme žádné další platby např. za vypracování a podání přehledů, hlášenek nebo za přihlášení zaměstnanců. V základní ceně je zahrnuta i účast na kontrolách na příslušných úřadech, které probíhají zpravidla jednou za dva roky.

Varianta B - vhodná pro velké firmy od 15 zaměstnanců
  • Zpracování mezd bez administrativy 150Kč/zaměstnanec/měsíc
  • Administrativa – přehledy 200Kč/přehled či jiný formulář nebo potvrzení
V této variantě zahrnuje cena 150Kč pouze výpočet mezd. Každý měsíc je třeba podávat přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovny, dále se podávají přihlášky, odhlášky, evidenční listy, zápočtové listy, potvrzení atd. vše vždy zpoplatněno 200Kč. Účast na kontrolách není v ceně.
 
Tato varianta se vyplatí pouze větším firmám.
 

Advokátní služby 

Cena za právní služby je buď smluvní nebo určena podle advokátního tarifu (dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).

Výše honoráře záleží na složitosti věci, požadavku na rychlost řešení, použití cizího jazyka nebo cizího práva.

Sazby odměny za práci advokáta se pohybují od 1.500,-Kč/hod.