Zvýšení průměrné mzdy a minimálních záloh OSVČ

Přinášíme informace o změnách v minimálních zálohách OSVČ, změnách ve zdanění mezd a změnách v zaměstnaneckých benefitech.

 

Zvýšení průměrné mzdy 2018 a zvýšení minimálních záloh OSVČ

Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., které vyšlo ve Sbírce zákonů, stanovuje:

  •      všeobecný vyměřovací základ…28.250 Kč
  •      přepočítací koeficient…1,0612

 

 

Z uvedených údajů vychází pro rok 2018:

      průměrná mzda…29.979 Kč

      4násobek   průměrné  mzdy…119.916  Kč  (částka  příjmu  rozhodná  pro solidární zvýšení daně u zálohy)

      48násobek  průměrné  mzdy…  1.438.992  Kč (částka příjmu rozhodná pro solidární  zvýšení  daně  a  zároveň  strop  vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení)

      měsíční  příjem  zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a tím i na důchodovém pojištění…2.500 Kč

      minimální zálohy OSVČ se zvyšují :     

  •          sociální  pojištění -  2.189 Kč  (u osob podnikajících v roce 2017 se uplatní  počínaje  měsícem  podání  přehledu za rok 2017 - duben nebo červenec u odložených daní)
  •          zdravotní  pojištění  -   2.024  Kč  (uplatní se od 1.1.2018 - záloha splatná do 8.2.2018)

 

Zdanění mezd

  • Od  roku  2017  byla  zvýšena  částka  příspěvku zaměstnavatele na penzijní produkty  až  na  50  tis.  Kč  ročně  pro  jednoho  zaměstnance od jednoho zaměstnavatele  – v této souvislosti se při „daňových optimalizacích“ často zapomíná  na daňové důsledky ukončení příslušné smlouvy. Daňové důsledky má nejen předčasné ukončení smlouvy, ale např. i při „řádném“ ukončení smlouvy o  doplňkovém  penzijním  spoření formou jednorázové výplaty jsou příspěvky zaměstnavatele a úroky z těchto příspěvků zdaněny.
  •  Od  ledna  2018  se  zvyšuje  daňové  zvýhodnění na prvé dítě ze současných 13.404  Kč (1.117 Kč měsíčně) na 15.204 Kč (1.267 Kč měsíčně), tj. o 150 Kč měsíčně. Částky daňového zvýhodnění na další děti zůstávají pro rok 2018 na úrovni  roku  2017  (ve  výši  stanovené  od  1.7.2017  daňovým balíčkem č.170/2017 Sb.).
  •  V  roce  2018  se  bude  uplatňovat  srážková daň z dohod o provedení práce stejným způsobem jako v letošním roce (příjem do 10 tis. Kč včetně, není-li podepsáno prohlášení k dani). Nově se však bude uplatňovat srážková daň i u dalších  příjmů  (např.  u  dohod  o  pracovní  činnosti); podmínkou (kromě nepodepsaného  prohlášení  k  dani)  bude,  že úhrn všech příjmů ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele v jednom měsíci nepřesáhne 2.500 Kč.
  •  Prohlášení  k  dani  budou  moci zaměstnanci u svých zaměstnavatelů od roku 2018  učinit  i  elektronicky.  Vedle elektronického formuláře bude vydán i nový tiskopis prohlášení k dani vzor 26..

 

Zaměstnanecké benefity

Od   roku   2018   je   novelizováno   ustanovení  pro  plnění  poskytovaná zaměstnavateli  nepeněžně  z  nedaňových  nákladů, která jsou u zaměstnanců osvobozena  od  daně  (§  6  odst.  9 písm. d) zákona o daních z příjmů). V uvedeném ustanovení dochází s použitím od roku 2018 ke dvěma změnám:     

namísto nepeněžního plnění ve formě „použití zdravotnických zařízení“      půjde o:

  •             pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení
  •             pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis

  výčet nepeněžních plnění bude rozšířen o „příspěvek“ na tištěné knihy

      .

Od  roku  2018  tak  budou  od daně osvobozeny např. „poukázky“ opravňující zaměstnance  k  odběru  tištěných  knih.  Nově  formulované  osvobození pro nepeněžní  plnění ve formě použití zdravotnických zařízení např. potvrzuje, že  se  může  jednat  nejen  o  pobyt  v lázních, ale např. i o poukázku do lékárny  na  vitamínové  prostředky. Pořízením zdravotnických prostředků na lékařský předpis může podle důvodové zprávy být např. pořízení dioptrických brýlí v optice na lékařský předpis.

 

Pro vaše dotazy jsme k dispozici.