Zvýšení minimální mzdy 2024

S účinností od 1. 1. 2024 se zvyšuje minimální mzda na 18 900 Kč. Současně také došlo k navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 1., 2., 3. a 8. skupinu prací.

Minimální mzda

                                                        2024         2023       Zvýšení o
Minimální měsíční mzda    18 900 Kč      17 300 Kč    1 600 Kč
Minimální hodinová mzda    112,50 Kč    103,80 Kč    8,70 Kč
 
Zaručená mzda

Skupina prací    2024             2023    Zvýšení o
1.                   18 900 Kč    17 300 Kč    1 600 Kč
2.                  19 500 Kč    17 900 Kč    1 600 Kč
3.                  21 300 Kč    19 700 Kč    1 600 Kč
8.                 37 800 Kč    34 600 Kč    3 200 Kč
 

S růstem minimální mzdy se také zvyšuje hranice pro vznik nároku na daňový bonus. Hranice pro rok 2024 bude činit 113 400 Kč ročně, resp. 9 450 Kč měsíčně.
Hrubý příjem při výkonu nekolidujícího zaměstnání při evidenci na úřadu práce nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, tedy pro rok 2024 částku 9 450 Kč měsíčně.