Zvýšení minimální mzdy 2021

Od 1. ledna 2021 dojde k navýšení minimální mzdy, a to na 15 200 Kč. Spolu s ní poroste také zaručená mzda pro jednotlivé skupiny prací.

 


Pro účely zaručené mzdy se jednotlivé práce řadí do osmi skupin ( příklady profesí a jejich zařazení do skupin naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí
 https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/16_11_2020_TZ_minimalni_mzda.pdf/0eeabd11-686d-c0a5-1361-e97d901ce6f9 ).

Tab.: Hodinová a měsíční zaručená mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin
 
Skupina prací Hodinová mzda v roce 2020 Hodinová mzda v roce 2021 Měsíční mzda v roce 2020 Měsíční mzda v roce 2021
1. 87,30 Kč 90,50 Kč 14 600 Kč 15 200 Kč
2. 96,30 Kč 99,90 Kč 16 100 Kč 16 800 Kč
3. 106,40 Kč 110,30 Kč 17 800 Kč 18 500 Kč
4. 117,40 Kč 121,80 Kč 19 600 Kč 20 500 Kč
5. 129,70 Kč 134,40 Kč 21 700 Kč 22 600 Kč
6. 143,20 Kč 148,40 Kč 24 000 Kč 24 900 Kč
7. 158,10 Kč 163,90 Kč 26 500 Kč 27 500 Kč
8. 174,60 Kč 181,00 Kč 29 200 Kč 30 400 Kč