Zrušení daně z nabytí konečně potvrzeno

 

Poslanci 15.9.2020 definitivně potvrdili zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019. Prezident toto zrušení potvrdil 18.9.2020 .

 

Pokud jde o vlastní zrušení daně z nabytí, až do 31.12.2020 platí generální pardon pro podávání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí  a placení této daně, pokud byl vklad do katastru povolen od 1.12.2019.

 

Součástí zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí jsou také změny zákona o daních z příjmů:

 

  • pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let
  • pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022 snížení maximálního odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (podle původního vládního návrhu měl být tento odpočet pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022 zcela zrušen).

 

Podle příslušného přechodného ustanovení však nebude nutné daň platit u převodů, kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.

 

Příklad:

 

Návrh na vklad převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy byl doručen katastrálnímu úřadu 05.11.2019. Katastr návrh povolil :

 

a)  v listopadu 2019, např. 29.11.2019 (vklad byl tedy proveden dne 29.11.2019, a to s právními účinky k 11.11.2019)

 

b) v prosinci 2019, např. 2.12.2019 (vklad byl tedy proveden dne 2.12.2019, a to s právními účinky k 11.11.2019)?

 

U varianty a) uplynula lhůta pro podání daňového přiznání 29.2.2020 a zrušení daně nebude možné zpětně uplatnit.

 

U varianty b) uplynula lhůta pro podání daňového přiznání 31.3.2020 a daň bude zpětně zrušena. Pokud ji kupující dosud neuhradil, tak ji hradit nebude muset. Pokud ji uhradil, bude mu na základě žádosti vrácena.