Změny v EET díky nálezu ÚS

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu


Zákon o evidenci tržeb je zásadně změněn nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ze dne 12.12.2017  Protože zákon o evidenci tržeb shledala jako protiústavní pouze část soudců Ústavního soudu, zákon není zrušen jako celek, ale pouze v těch částech, kde byla protiústavnost shledána za tak zásadní, že bylo nutné tyto části zrušit. Z praktického hlediska se jedná zejména o následující:

  • od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí obsahovat daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka přijímajícího tržby. DIČ je však nadále povinnou náležitostí daňového dokladu pro účely DPH.
  • evidence tržeb zařazených původně do 3. etapy od 1.3.2018 resp. do 4. etapy od 1.6.2018 byla odložena na neurčito – dokud nebude přijata novela zákona o evidenci tržeb, tak tyto tržby dočasně evidenci tržeb nepodléhají

Nařízením vlády č. 376/2017 Sb. jsou z evidence tržeb vyjmuty osoby úplně a prakticky nevidomé a hluchoslepé a dále pro období 14. až 24. prosince tržby z prodeje sladkovodních ryb, a to v provozovnách, ve kterých plynou pouze uvedené tržby. Toto prováděcí nařízení Ústavní soud zrušil k 31.12.2018, protože se předpokládá řešení této problematiky novelou zákona. I kdyby nebyla v průběhu roku 2018 novela zákona o evidenci tržeb přijata, nic by to nemohlo změnit na tom, že např. ještě v období vánoc 2018 nebudou tržby z prodeje sladkovodních ryb dle uvedeného nařízení evidenci tržeb podléhat.

Nález Ústavního soudu tedy ulehčil práci s evidencí tržeb těm, kteří již tržby musí povinně evidovat (např. ubytovatelé)  – tito od 1.3.2017 nebudou muset evidovat tržby přijaté prostřednictvím platebních karet; dobrovolně však budou moci nadále evidovat i tyto tržby. Dále mohou od 1.3.2018 vydávat pro účely evidence tržeb účtenky bez DIČ.

Těm, které měla evidence tržeb postihnout až od 1.3. resp. 1.6.2018, Ústavní soud odložil povinnost evidovat tržby na neurčito – např. na 1.1.2019, ale to bude záviset na dalším legislativním vývoji. Je pravděpodobné, že očekávaná novelizace zákona o evidenci tržeb celou řadu podnikatelů zbaví zcela povinnosti evidovat tržby.

Nález Ústavního soudu je včetně tiskového komentáře Ústavního soudu dostupný ZDE .