změna výše náhrady u benzínu

Ve Sbírce předpisů ČR byla dne 18. 10. 2021 zveřejněna vyhláška č. 375/2021 Sb., která nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, tj. dne 19. 10. 2021 kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (účinnost od 01.01.2021). 
https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/21-375.htm


Na základě této vyhlášky dochází ke zvýšení průměrné ceny za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč/l s účinností od 19. října 2021!!!. Ostatní sazby a průměrné ceny stanovené vyhláškou č. 589/2020 Sb., zůstávají nezměněny.