zákon o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb.

dne 1.6.2021 nabyl účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb. Několik obecných postřehů :
1) ti kdo zápis aktivně provedli v letech 1/2018 -6/2021 mají zápis takový, jaký navrhli. Ostatním se nyní provedl automatický průpis z obchodního rejstříku (pozor provedl se automaticky jen tam, kde to lze: tedy, kde jsou zapsání společníci, typicky s.r.o. se společníky fyzickými osobami).
2) neprovedení zápisu nebo nesrovnalosti v evidenci mají nově důsledky a to zejména:
- možnost dostat pokutu (dříve nebylo),
- nemožnost hlasování společníka/akcionáře na valné hromadě,
- nemožnost vyplatit zisk (kvůli tomu tento email nyní hlavně píšu)
3) Problém má tedy ten, kdo nemá žádný zápis (https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik) a stejně tak ten, kdo má zápis nesprávný, například nesprávně automaticky provedený (nebo i dobrovolně-aktivně učiněný před 1.6.2021, ale již nevyhovující, přičemž tyto společnosti, které již zápis provedly, mají na kontrolu a opravu čas do 1.12.2021).