Zahraniční stravné 2021

Sazby zahraničního stravného pro rok 2021

Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo pro rok 2021 úpravu 21 položek, ve všech případech požadovalo zvýšení sazby (v některých případech ale nižší, než původně navrhoval příslušný zastupitelský úřad). Odůvodnilo to zejména tím, že u většiny položek nedošlo již několik let k úpravám. To ovšem odráží situaci, že meziročně je inflace poměrně nízká. Návrhy zastupitelských úřadů vycházejí z vývoje cen v místní měně, inflace v přepočtu na dolar, resp. euro, je však přece jen méně dramatická. Ministerstvo financí navrhlo zvýšení sazeb u 17 položek, z toho u 3 položek v menším rozsahu, než požadovalo ministerstvo zahraničních věcí (nedochází ke změnám u Austrálie a Oceánie, Lucemburska, Nového Zélandu a Saúdské Arábie).

 

 

Změny sazeb v jednotlivých zemích ukazuje následující tabulka.

 

Změny v zahraničních sazbách stravného pro rok 2021 

 

Země Rok 2020 Rok 2021
Afghánistán 40 EUR 45 EUR
Albánie 35 EUR 40 EUR
Bulharsko 35 EUR 40 EUR
Čad 45 EUR 50 EUR
Filipíny 35 EUR 40 EUR
Indonésie 35 EUR 40 EUR
Kamerun 45 EUR 50 EUR
Kuba 50 EUR 55 EUR
Niger 45 EUR 50 EUR
Nigérie 45 EUR 50 EUR
Rovníková Guinea 45 EUR 50 EUR
Senegal 45 EUR 50 EUR
Slovinsko 35 EUR 40 EUR
Svatý Tomáš a Princův ostrov 35 EUR 40 EUR
Švédsko 50 EUR 55 EUR
Tchaj  – wan 40 EUR 45 EUR
Turkmenistán 40 EUR 45 EUR