Zahraniční stravné 2019


Změny zahraničního stravného pro rok 2019
Vyhláškou č. 254/2018 Sb. se mění výše zahraničního stravného pro rok 2019. Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování. Nárok na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce, ovšem konkrétní denní sazby v jednotlivých zemích uvádí vyhláška o stanovení výše zahraničního stravného. Výše max zahraničního stravného dle této vyhlášky platí i pro podnikatele OSVČ vedoucí daňovou evidenci  a pro statutární orgány právnických osob.
Základní sazby zahraničního stravného – změny pro rok 2019 Země    Měnový kód    Základní sazba 2018    Základní sazba 2019
Argentina    USD    45    50
Kuba    EUR    45    50
Mauretánie    EUR    35    40
Myanmar (Barma)    USD    45    50
Nizozemsko    EUR    45    50
Polsko    EUR    35    40
Saúdská Arábie    EUR    40    45
Senegal    EUR    40    45
Sýrie    EUR    40    45
Podmínky poskytování zahraničního stravného
Stravné na zahraniční pracovní cestě se poskytuje v souladu s §170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.
Za dobu strávenou mimo území České republiky se poskytuje zahraniční stravné:
· ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
· ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
· v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.
Možnost snížení zahraničního stravného
Pro státní zaměstnance jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce závazné. V souladu s ustanovením §179 zákoníku prácevšak mohou být navýšeny pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou. Výjimkou je speciální úprava této oblasti pro některé vybrané osoby dle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.
ZMĚNY A NOVINKY 2019
Co se změní v roce 2019 pro podnikatele?
Ostatní zaměstnavatelé (podnikatelská sféra) mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou dokonce snížit podle §170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Na druhou stranu lze sazby stravného i zvýšit a tím své zaměstnance vybavit částkami vyššími, než určuje vyhláška pro zahraniční stravování. Nadlimitní částka se však stane součástí mzdy zaměstnance (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění).Z hlediska osvobození od daně z příjmů jsou však i pro podnikatelskou sféru rozhodující limity platící pro nepodnikatelskou sféru.
Krácení stravného
Pro zahraniční stravné nadále platí jeho závazné krácení, jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá. Zaměstnanci v takovém případě přísluší zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:
· základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
· dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
· třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.
Zaměstnanci může být vyplaceno i kapesné, jež není třeba zaměstnavateli následně nijak vyúčtovat. Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz § 170 odst. 3 zákoníku práce). Kapesné se počítá před jeho případným krácením při
Záloha na zahraniční stravné
Vyhláška uvádí pouze cizí měny, tj. eura, americké dolary, anglické libry a švýcarské franky, které se dají běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách. Zaměstnavatelům tím nevznikají potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty. Ovšem v souladu s ustanovením §183 odst. 2 zákoníku práce se zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy v české měně nebo v jiné cizí měně, než která je uvedena ve vyhlášce. Tedy fakticky v jakékoliv měně. Pro přepočet se v takovém případě použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.
 Zahraniční stravné 2019 ve vybraných zemích: Země    Základní sazba stravného
Evropská unie:   
Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko    35 EUR
Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Polsko,  Portugalsko, Řecko, Španělsko    40 EUR
Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Rakousko    45 EUR
Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Švédsko    50 EUR
Velká Británie    40 GBP
Ostatní Evropa:    
Turecko    40 EUR
Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina    35 EUR
 Rusko, Ukrajina    45 EUR
 Lichtenštejnsko    60 CHF
Island, Norsko    55 EUR
Švýcarsko     75 CHF
Asie:    
Afghánistán, Írán, Irák, Thajsko, Vietnam    40 EUR
 Čína, Indie    45 EUR
Japonsko    65 USD
Zámoří:     
Kanada     50 USD
USA, Brazílie    55 USD