Tuzemské stravné 2022

 

Tuzemské stravné

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2022 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 15. prosince pod číslem 511/2021.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cesty                    

5 až 12 hodin                                                                               99 Kč – 118 Kč

Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin                           151 Kč – 182 Kč

Déle než 18 hodin                                                                      237 Kč – 283 Kč

Stravenkový paušál

Výše stravného v roce 2022 ovlivní i stravování zaměstnanců, pokud se zaměstnavatel rozhodne pro zaměstnanecký benefit formou tzv. stravenkového paušálu. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin V roce 2022 se tak bude jednat o částku 82,60 Kč (70 % z 118 Kč).

Základní náhrada za používání silničních motorových vozidel

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce:

             u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,30 Kč,

             u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,70 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2022

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2022 činí:

             37,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

             40,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

             36,10 Kč u motorové nafty,

             4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.