Tuzemské cestovní náhrady 2024

Tuzemské stravné v roce 2024

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Doba pracovní cesty    
5 až12 hodin   140 – 166 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin   212 – 256 
Déle než 18 hodin   333 – 398 Kč

Osvobození pro příspěvek na stravování
Výše cestovních náhrad ovlivní i oblast stravování. Benefit v podobě stravování se od roku 2024 výrazně mění.
Jestliže se zaměstnavatel rozhodne zaměstnancům přispívat formou peněžitou ( zajištění jídla ve vlastní jídelně nebo v podobě poukázek )  i nepeněžitou, jedná se o 
„příspěvek na stravování“.
Ten může být od příjmů ze závislé činnosti na straně zaměstnance osvobozen pouze za splnění předem daných podmínek.
Ze směny (eventuálně kalendářního dne, pokud jde o zaměstnance, kteří nemají rozvrženy směny
) musí být odpracovány 3 hodiny a v průběhu směny (dne) nesmí vzniknout nárok na stravné.
Limit pro osvobození činí
 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.
V roce 2024 se tak bude jednat o částku 116,20  (70 % z 166 Kč).
U zaměstnanců konajících delší směny (delší než 11 hodin spolu s přestávkou na jídlo a oddech) je možné poskytnout další osvobozený příspěvek do stejného limitu.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel je pro rok 2024 :
u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,50 Kč
u osobních silničních motorových vozidel nejméně 5,60 Kč

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2024 činí:

38,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
42,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
38,70 Kč u motorové nafty,
7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.