tuzemské cestovní náhrady 2021

Tuzemské cestovní náhrady pro rok 2021

 

Tuzemské stravné v roce 2021 - dle vyhlášky 589/2020

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra (nejméně) Státní sféra
5 až 12 hodin 91 Kč 91 Kč – 108 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 138 Kč 138 Kč – 167 Kč
Déle než 18 hodin 217 Kč 217 Kč – 259 Kč

Základní náhrada v roce 2021

sazbu základní náhrady za 1 km jízdy :

u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,20 Kč

u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,40 Kč

 

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2021

V souladu se zákoníkem práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2021 činí:

         27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
         31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
         27,20 Kč u motorové nafty,
         5 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny,