Tuzemské cestovní náhrady 2019

Vážení klienti,
Tato informace obsahuje sazby tuzemského stravného a sazby za použití automobilu, a to pro rok 2019 v porovnání s rokem 2018.
Tuzemské stravné, náhrady za automobil
Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr jsou pro rok 2019 stanoveny vyhláškou č. 333/2018 Sb., pro rok 2018 byly stanoveny vyhláškou č. 463/2017 Sb.
Tuzemské stravné:
·    5 až 12 hod...82 Kč až 97* Kč pro rok 2019 (78 Kč až 93* Kč pro rok 2018)
·    12 až 18 hod...124 až 150 Kč pro rok 2019 (119 až 143 Kč pro rok 2018)
·    více než 18 hod...195 až 233 Kč pro rok 2019 (186 až 223 Kč pro rok 2018)
* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 97 Kč pro rok 2019 odpovídá "daňově optimální" stravenka 123 Kč (123,46 Kč); sazbě 93 Kč pro rok 2018 odpovídala "daňově optimální" stravenka 118 Kč (118,36 Kč)
V oblasti krácení stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:
·    70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
·    35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
·    25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Základní náhrada za 1km jízdy
Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily v roce 2019 činí 4,10 Kč/km (v roce 2018 činila 4,00 Kč/km) ( u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč/km).
Ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr:
·    benzin 95 oktanů...33,10 Kč/l pro rok 2019 (30,50 Kč/l pro rok 2018)
·    benzin 98 oktanů...37,10 Kč/l pro rok 2019 (32,80 Kč/l pro rok 2018)
·    motorová nafta...33,60 Kč/l pro rok 2019 (29,80 Kč/l pro rok 2018)

Na závěr :-) : Prezident  podepsal novelu zákona o dph přeřazující od 1.1.2019 do 10% snížené sazby daně hromadnou osobní přepravu. Pro uplatnění této změny tak již chybí jen její vyhlášení ve Sbírce zákonů. Sněmovna schválila 21.12.daňový balíček , kde např. opět pro rok 2019 zvyšuje výdajové paušály OSVČ až do výše 2 mil. Kč. Balíček míří do senátu .