stabilizační balíček MF v souvislosti s Covid 19

Podstatou tzv. stabilizačního a liberačního balíčku MF není posunutí termínů pro podání daňových přiznání, ale odpuštění příslušenství tedy penále a úroků a to do 1.7.2020.

Faktickým důsledkem je, že opožděné podání daňových přiznání k dani z příjmů u fyzických i právnických osob od 31.3. 2020 do 1.7.2020 bude bez sankce. Toto platí plošně automaticky. Není ale zatím vyřešeno, jak to bude s přehledy na sociální a zdravotní - zatím nikdo neřekl, že případné úroky ze sociálního a zdravotního se odpustí.

Dále se budou odpouštět penále u dalších daní a daňových hlášení (DPH), pokud o to poplatník požádá a prokáže (!) souvislost s nouzovými opatřeními nebo koronavirem (nemoci, karanténa). Toto tedy neplatí plošně - automaticky, ale jen na žádost.

Plošně se promíjí pokuty za opožděné KH mezi 1.3. a 31.7. , ale platí pouze na první pokutu za pozdní podání, ale neumožňuje nepodání (!), tj. KH se vždy musí podat, co nejdříve to půjde, pokud přijde výzva FU a pokuta z FU bude se řešit individuálně - žádostí s odůvodněním. Tedy pokud se nestihne podat KH dříve než FU vyzve, může to být problém.

Podrobné informace jsou na webových stránkách vlády a MF. Obecně je vhodné přistupovat k opatřením tak, že pokud to jde, je vhodné podávat hlášení, předávat podklady, atd. Není jasné, jaký bude další vývoj, a může se stát cokoliv. Je možné, že v následujících měsících se vynoří řada dalších problémů: technických, ekonomických atd. a už nebude vůle ani možnost vlády k dalšímu posečkávání.