Splatnost daně z nemovitostí

Na úhradu daně z nemovitosti (nebo na první splátku) je čas jen  do konce května. Daň každoročně platí všichni majitelé nemovitostí .nezávisle na tom, kdy podávali daňové přiznání . Chovatelé ryb a zemědělci mají lhůtu prodlouženou do konce srpna.
V uvedených termínech už by peníze měly být na účtu nebo v pokladně finančního úřadu.

Když daň není vyšší než pět tisíc korun, hradí se do konce května (srpna) celá. Pokud je vyšší, můžete si platbu rozdělit: polovinu zaplatit do konce května (srpna) a druhou do konce listopadu; samozřejmě ale můžete daň uhradit už v první splátce celou.

Finanční úřady daňové poplatníky informují několika cestami:
fyzickým osobám, které nemají datovou schránku a nejsou registrované k placení daně přes SIPO ani ke službě zasílání údajů na e-mail (víc o tom níž), posílají daňové složenky (označené jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS), za které se neplatí poštovní poplatek,
právnickým osobám, které nemají datovou schránku, posílají běžnou složenku typu A, zpoplatněnou podle ceníku České pošty,
fyzickým osobám, které mají datovou schránku a nejsou přihlášené k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, posílají informaci o daňové povinnosti do datové schránky,
právnickým osobám, které mají datovou schránku a výše daně jim nebyla sdělena platebním výměrem, posílají informaci o výši daně do datové schránky.
Složenky se rozesílají průběžně, poslední by měly letos do schránek dorazit 21. května. Když vám složenka (nebo jiná informace o výši daně) do tohoto termínu nepřijde, zajděte nebo zavolejte na svůj místně příslušný finanční úřad (místní příslušnost se určuje podle toho, kde leží nemovitost, nikoli podle místa bydliště nebo sídla majitele). Poplatník daně někdy zapomene úřadu oznámit stěhování nebo změnu jména po svatbě a složenka se pak nedoručená vrací, nebo se může někde na cestě ztratit. Jako omluvenka pro pozdní platbu vám to ale neposlouží. Složenku k platbě daně nutně nepotřebujete, stačí si ověřit správnou sumu na finančním úřadě a zaplatit.

Víc nemovitostí. Kolik bude složenek
Daň z nemovitých věcí spravuje čtrnáct finančních úřadů se sídlem v krajských městech a Praze. Správu provádějí skrze územní pracoviště, na kterých jsou uložené daňové spisy. Daň z nemovitosti se stanovuje za všechny nemovité věci, které vlastníte na území jednoho kraje. Když máte nemovitosti ve více krajích, přijdou vám v jedné obálce složenky za jednotlivé kraje.
Když vám v jednom kraji vychází daň z nemovitosti nižší než pět tisíc korun, dostanete za nemovitosti v tomto kraji jednu složenku. Když je daň vyšší, můžete platit ve dvou splátkách, takže i složenky jsou dvě – to vám ale nebrání zaplatit daň naráz jednou složenkou v první splátce.