Prominutí DPH u energií 11-122021

Ministryně financí rozhodnutím zveřejněným ve FZ 34 prominula pro období listopad a prosinec 2021 DPH z dodání elektřiny a plynu.

Dočasné prominutí DPH se řídí obecnými principy DPH, které bylo nutné uplatňovat např. při změně sazby DPH u dodání tepla k 1.1.2020 a u dodání vody k 1.5.2020. Tyto principy se někdy značně odchylují od běžného chápání dané věci v praxi. Stejně jako se 10% sazba DPH nevztahovala na dodání vody spotřebované od 1.5.2020, pokud povinnost přiznat daň z této dodávky vznikla před 1.5.2020, tak se prominutí DPH netýká elektřiny a plynu spotřebované v listopadu a prosinci 2021, ale výhradně těch případů, kdy povinnost přiznat plnění či přijatou úplatu vznikne v listopadu a prosinci 2021.

Osvobození dodání elektřiny a plynu se uplatňuje v případech, kdy datum uskutečnění nastane po 31.12.2021 a záloha na elektřinu či plyn je uhrazena od 1.11. do 31.12.2021. Dále se osvobození uplatní na případné doplatky, pokud datum uskutečnění (zejména den odečtu měřícího zařízení) nastane od 1.11. do 31.12.2021. Pokud by zálohy nebyly hrazeny a DUZP by spadlo do listopadu či prosince, tak by se osvobození uplatnilo na celou vyúčtovanou spotřebu.

Praktická aplikace Rozhodnutí ve vztahu k DPH:

   -   U vyúčtování s datem uskutečnění zdanitelného plnění (typicky odečty elektroměrů a plynoměrů) v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je tedy na případný doplatek DPH prominuta.
   -   Zákon o DPH a ani samotné Rozhodnutí neukládá plátcům povinnost z titulu prominutí provést povinný odečet elektroměrů a plynoměrů nebo realizovat jiný mimořádný úkon za účelem zjištění stavu k 1. 11. 2021 nebo k 31. 12. 2021.
   -  U záloh přijatých v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je DPH prominuta. U záloh přijatých mimo toto rozhodné období DPH prominuta není.

Doporučujeme tedy ( hlavně pro neplátce , domácnosti , či plátce s krátícím koeficientem ), zaplatit v období od 1.11-31.12. zálohy na energie v co nejvyšší možné míře .