Podzimní kompenzační bonus

Podzimní kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o.

Protože se množí dotazy na to, zda má OSVČ nebo společník malého sro ( podmínky pro malé sro  - mít ve společnosti nejvýše dva společníky (s výjimkou rodinných firem), mít prokazatelný roční obrat nejméně 180 tisíc Kč (nebo odhadový roční obrat nejméně 120 tisíc Kč u letos zavedených s.r.o.) nárok na podzimní kompenzační bonus , níže posílám text z webu MFČR . Odkaz na odpovědi :

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-podzim-2020-39799

Není to jako na jaře, kdy stačil subjektivní pocit o zhoršení podnikání nebo pokles tržeb . Na podzimní bonus mají nárok pouze provozovatelé zavřených provozoven nebo jejich přímí dodavatelé, kteří jsou na těchto provozovnách závislí ( odbyt minimálně 80% tržeb ) . Z této zavřené provozovny musíte mít za poslední 4 měsíce příjem minimálně 50% ( tj. na podzimní bonus mají naopak nově nárok i OSVČ , kteří jsou zároveň někde zaměstnáni, ale ze zaměstnání mají menší příjem ) . Do testu , zda je příjem nadpoloviční vstupují příjmy z podnikání, ze zaměstnání a z pronájmu .Důchod nebo rodičovský příspěvek se nepočítají .
V žádosti se zaškrtávají přesně dny , kdy je provozovna zavřená nebo omezená, tj. např. restaurace již od 4.10., obchody od 22.10. 
Narozdíl od jara také FÚ všechny žádosti předem vyhodnocuje .

Souběh s jinými vládními programy :
- KB lze uplatnit souběžně pouze s programem COVID - nájemné , které je za jiné období ( 3Q 2020 ) a u malých sro i s programem ANTIVIRUS na zaměstnance , kromě uplatnění na samotného společníka-zaměstnance žádajícího bonus , u společníků - zaměstnanců lze uplatnit zároveň s ošetřovným z nemocenského pojištění ( není to vládní podpora )
- KB nelze uplatnit souběžně s programem COVID - kultura, COVID - sport , ošetřovné OSVČ a u FO ani s ANTIVIREM na zaměstnance .

1. Kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží podnikatelům z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce převažující, tedy být dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy. Bonus si poté žadatelé mohou nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to nejvýše za 48 dní, tedy od 5. října do 21. listopadu 2020. Vedle přímo zasažených podnikatelů například z oblasti pohostinství, kultury, sportu, ubytování, maloobchodu či služeb mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně, nejméně z 80 % navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér).

3. Za jaké období budu moci jako provozovatel restaurace žádat?

Bonus může být vyplacen pouze za období, kdy trvala restriktivní vládní opatření, v současné době tedy maximálně za 48 dní, tj. od 5. října do 21. listopadu 2020. Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení jejich činnosti. Níže uvádíme příklady profesí a jejich nároku na kompenzační bonus:

  • provozovatel restaurace – nárok na podporu od začátku nouzového stavu (5.10.), neboť na něj se již vztahovala omezení z doby před vyhlášením nouzového stavu (byť se jednalo o mírnější omezení otevírací doby);
  • číšník v restauraci – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely restaurace (14.10.), neboť dřívější zkrácení otevírací doby neznamenalo výpadek činnosti v objemu 80 %;
  • provozovatel fitness, bazénu – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely vnitřní sportoviště (9.10.)
  • provozovatel obchodu, kadeřnice – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely maloobchod a služby (22.10.)