Paušální daň

Od 1.1.2021 bude zavedena paušální daň  - nový §2a zákona o daních z příjmů

Základní principy paušální daně jsou následující:

 

 • - paušální daň je určena jen pro OSVČ (nikoli však pro společníky v.o.s. či komplementáře k.s.), která nemá vedle OSVČ žádné příjmy , kromě osvobozených nebo zdaněných srážkovou daní ( tj. nelze použít pro OSVČ se zaměstnáním s odvody ( HPP, DPČ nad 3500 a DPP nad 10000 ) nebo pro OSVČ,která zároveň pronajímá )
 •  
 •  - OSVČ oznámí, že vstupuje do paušálního režimu - pro rok 2021 je nutné toto oznámení učinit nejpozději do 10.1.2021 – na stránkách MFČR je již zveřejněn interaktivní formulář na vyplnění a podání . Lze buď rovnou podat datovkou nebo s el. podpisem, nebo vytisknout a podat papírově na svůj FU .
 •  https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt
 • https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/financni-sprava-zacina-prijimat-oznameni-40151
 •  
 • - paušální daň je určena pro OSVČ , kteří mají roční obrat do 1.000.000,- Kč a nejsou plátci DPH ( a to ani dobrovolně ) .
 •  
 • - OSVČ v paušální režimu platí do 20. dne příslušného kalendářního měsíce paušální zálohu (v roce 2021 ve výši 5.469 Kč)
 • paušální záloha (v roce 2021 ve výši 5.469 Kč) je součet:

 

·         zálohy na DPFO ve výši 100 Kč

 

·         zálohy na důchodové pojištění...min záloha (ta v roce 2021 činí 2.588 Kč) navýšená o 15 %, tedy o 388 Kč na 2.976 Kč; 

 

·         zálohy na zdravotní pojištění (ta v roce 2021 činí 2.393 Kč )

 

Paušální daň budou chtít pochopitelně  uplatnit OSVČ nejen kvůli snížení administrativy, ale některé i kvůli snížení odvodové zátěže :

 

-         obecně se nevyplatí pro OSVČ s paušálem 80%

 

-         obecně se vyplatí při příjmu nad cca 340.000,- pro OSVČ s paušálem 40%

 

-         obecně se vyplatí při příjmu nad cca 500.000,- pro OSVČ s paušálem 60%

 

-         výhodnost u paušálu 60% a 40% se snižuje při možnosti odečtů na děti, manželku, hypotéku atd. U paušálního režimu nelze použít daňový bonus ani žádné jiné odečty , protože se nezpracovává daňové přiznání.

 

Pro řadu OSVČ může být uplatnění paušální daně velkým administrativním zjednodušením :           

 

 • nebude podávat daňové přiznání a platit samostatně daň z příjmů fyzických osob
 • nebude podávat přehledy na sociální a zdravotní pojištění
 • nebude samostatně platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění a ani je nebude ročně vyúčtovávat.

Na druhou stranu nelze k paušální dani přistupovat tak, že by daná osoba neměla žádné evidenční povinnosti a že by ji nemohl finanční úřad ohledně daní z příjmů kontrolovat. Také má uplatnění paušální daně některá úskalí a komplikace - např. pokud se OSVČ stane plátcem DPH nebo překročí roční hranici příjmů z podnikání podle § 7 ZDP 1 mil. Kč (v těchto případech jednak bude muset podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění a doplatit daň a pojistné a navíc dojde k ukončení paušálního režimu) nebo se stane zaměstnancem (v tomto případě nedojde k ukončení paušálního režimu, ale vznikne povinnost podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění a doplatit daň a pojistné).