OSS

One stop shop (novela zák. o DPH - zvláštní režim jednotného místa, praktické hlavně pro e-shopy): rozšíření systému MOSS pro jakékoliv EU obchody s konečnými zákazníky (nepodnikateli), dává možnost se od 1.7.2021 registrovat  k DPH v jednom státě pro přeshraniční prodeje do států EU, blíže viz zde: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss
Systém OSS bude vhodný pro každého, kdo obchoduje s konečnými spotřebiteli z EU v objemu vyšším jak 10.000,- EUR za rok, nově se počítá součet všech obchodů v rámci EU a hranice je 10.000,- EUR. Dosud byla hranice určena pro každý stát samostatně, např. pro SK 35000,- EUR ročně. Pokud se po překročení 10000,- EUR za rok nepoužije OSS, bude nutné se registrovat v každém státě EU samostatně.