nová hranice pro intrastat

Intrastat 2019

K 1.1.2019 bylo novelizováno prováděcí nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistik, který upravuje podrobnosti Intrastatu.

Zásadní změnou, ke které došlo od 1.1.2019 je zvýšení prahu, jehož dosažení zakládá povinnost vykazovat Intrastat, z 8 mil. Kč za kalendářní rok na 12 mil. Kč za kalendářní rok - posuzuje se hodnota zboží odeslaného do jiných členských států resp. přijatého z jiných členských států.

Pro povinnost podávat Intrastat za rok 2019 se podle výkladu Celní správy  s odkazem na § 58 odst. 4 celního zákona je však rozhodující dosažení hranice 8 mil. Kč za rok 2018; pokud však nebude za rok 2019 dosažena hranice 12 mil. Kč, za leden 2020 již nevznikne povinnost Intrastat podávat.