minimální zálohy OSVČ 2022

30.9.2021 vyšlo nařízení vlády 356/2021 , které pro rok 2021 stanovuje výši průměrné mzdy na částku 35.441,- Kč .
Výše průměrné mzdy se , kromě jiného, ovlivňuje tyto údaje :
Minimální odvody pro OSVČ :
Zdravotní pojištění se pro rok 2022  zvyšuje na 2627,- Kč - platí již od zálohy za leden 2022 , splatné do 8.2.2022
Sociální pojištění
se pro rok 2022 zvyšuje na 2841,- Kč  - platí od podání přehledu za rok 2021

OSVČ v paušálním režimu platí v roce 2021 měsíční zálohu ve výši  5.469 Kč; počínaje zálohami za leden 2022 se tato záloha zvýší na 5.994 Kč.

Maximální sociální pojištění a hranice pro milionářskou daň 7% se zvyšuje na 1.867.728,- Kč

Hranice pro odvody a pro srážkovou daň u DPČ ( dohody o pracovní činnosti ) zůstává jako v roce 2021 na 3500,- Kč, což je i  hranice pro účast na nemocenském pojištění .


Intrastat 2022
Od roku 2022 dojde v oblasti Intrastatu ke změnám; např. zpravodajské jednotky s objemem EU obchodů do 20 mil. Kč ročně budou moci vykazovat pohyb zboží zjednodušeným způsobem jednou ročně - viz nařízení 333/2021 Sb. Limit pro vykazování nadále zůstává na úrovni 12 mil. Kč.