Minimální mzda 2022, náklady exekuce a zveřejňování závěrky prostřednictvím FU

Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2022

Vláda ČR přijala nařízení vlády č. 487/2021 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb. („o minimální mzdě“). S účinností od 1. ledna 2022 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1000 Kč na 16 200 Kč za měsíc, resp. o 5,90 Kč na 96,40 Kč za hodinu.

Zároveň s tím se zvýšilo všech 8 stupňů zaručené mzdy , kde např. ve 3. stupni by měly mít kadeřnice od 1.1.2022 minimálně 19.700,- Kč.

 

Možnost automatického zveřejnění závěrky na Rejstříkový soud od roku 2021

dle nového ust. § 21b odst. 2 z. o Účetnictví je možné poprvé s přiznáním za rok 2021 předat účetní závěrku prostřednictvím správce daně zaškrtnutím příslušného nového políčka na přiznání . Správce daně pošle na soud závěrku přiloženou k tomuto přiznání. Tato možnost je pouze benefitem pro poplatníky a tj. zcela dobrovolná. Pokud nebude políčko zaškrtnuto, správce daně nic neodešle.
Pokud budete chtít využít tohoto automatického odeslání závěrky, je nutné mi to do odeslání přiznání výslovně odsouhlasit. Za klienty tuto možnost automaticky využívat nebudu.

Plátci mezd budou mít od 1.1.2022 právo na náhradu administrativních nákladů při strhávání srážek ze mzdy dle rozsáhlé novely exekucí

Jedná se o 50,- Kč za každého zaměstnance a každý měsíc, v němž probíhá strhávání srážek ze mzdy, bez ohledu na počet pohledávek či věřitelů. Tyto náklady si zaměstnavatelé mohou strhávat přímo ze srážky ze mzdy odesílané exekutorovi, resp. oprávněnému. V případě, že náklady nebudou strženy, nárok zaměstnavatele zaniká. Jedná se o další oslabení věřitelů. Jedná se o opatření, kterým se zákon snaží kompenzovat administrativu na straně plátců mzdy. Tato změna se uplatní u exekucí zahájených po účinnosti novely.