minimální mzda 2020

Vážení klienti ,
dnes vláda na svém jednání schválila změnu minimální mzdy a zároveň změny zaručené mzdy pro rok 2020 .
Minimální mzda se zvyšuje na 14.600,- Kč měsíčně ( 87,30 Kč na hodinu ) .
Výše zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací viz finální návrh vyhlášky :

„(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací                   Nejnižší úroveň    zaručené mzdy   
                                   v Kč za hodinu       v Kč za měsíc
1.                       87,30               14 600
2.                       96,30               16 100
3.                     106,40               17 800
4.                     117,40               19 600
5.                     129,70               21 700
6.                     143,20               24 000
7.                     158,10               26 500
8.                     174,60               29 200.“.

Zvýšení minimální mzdy má dopady do několika dalších oblastí daní či plateb :
- např. zvýšení možnosti odečtu školkovného pro rok 2020 bude 14600,-
- možnost uplatnění daňového bonusu na díte až při minimálním výdělku 1/2 minimální mzdy , tj. 7300,- měsíčně nebo 87600,- ročně
- zvýšení minimální platby pojistného na zdravotní pojištění u osob bez příjmů od 1.1.2020  z částky 1803,- Kč na částku  1971,- Kč.

Pro dotazy jsme k dispozici .