Konsolidační balíček - důležité změny pro podniky a zaměstnavatele

Pro pravnicke osoby, zaměstnavatele a pro uplatňování nákladů jsou tyto nejdůležitější změny :

1.Od roku 2024 bude sazba daně právnických osob 21% , místo aktuálních 19%

2. Automobily – omezení uplatnění nákladů a to i u technického zhodnocení
- Omezení uplatnění odpisů u vozidla kategorie M1 ( osobní ) , pokud si koupíte osobní vůz s pořizovací cenou nad 2 miliony Kč – maximálně částka, kterou budete moci odepsat,  jen do výše 2 miliony Kč . Do limitu 2 miliony se kromě počáteční vstupní ceny započítávají i veškerá technická zhodnocení vozu
- Nevztahuje se na sanitní nebo pohřební automobil nebo vozidlo pořízené za účelem provozování živnosti silniční motorové dopravy na základě koncese

3. Mimořádné odpisy od roku 2024 max do roku 2028  jen u bezemisních vozidel ( do konce roku 2023 jakýkoliv nový odepisovaný majetek zařazený do 1. a 2. odpisové skupiny )

4. Tiché víno vyloučeno z propagačních předmětů

5. Změny u zaměstnaneckých benefitů :
-
od 1.10. zavedena povinnost hradit náklady zaměstnancům na homeoffice , pokud se písemně se zaměstnancem nedomluví, že se náklady nehradí . Náklady lze hradit dle reálně vykázaných nákladů nebo paušálně .
   Zavedení paušálu u homeoffice : od 1.10.2023 platí paušál 37 Kč za směnu 8 hodin  .
- nepeněžní benefity v podobě kultury, sportu , zdraví , vzdělávání, zájezdů atd. budou nově limitovány dohromady jednou částkou za rok ( dosud jen limit na zájezd 20000 Kč ) dle vyhlášky . Pro rok 2024 je to částka 21 983 Kč .
- zrušení osvobození nepeněžních darů v režimu FKSP - Konsolidační balíček ruší vyhlášku o FKSP a tvorba a použití fondu jsou nově upraveny primárně v rozpočtových pravidlech
- sjednocení režimu osvobození pro všechny formy stravování s jednotným limitem 70% stravného zaměstnance odměňovaného platem při pracovní cestě 5-12 hodin, končí tak neomezené osvobození stravenek nad limit ( ted byly u zamce osvobozené a jen daňově neuznatelné )
- zdanění použití firemního vozu pro soukromé použití  a) 0,25%,jedná-li se o bezemisní vozidlo,
                                                                                        b) 0,5%,jedná-li se o nízkoemisní vozidlo,
                                                                                        c)1%,jedná-li se o silniční motorové vozidlo, které není nízkoemisním ani bezemisním vozidlem

6. Zavedení konceptu funkční měny, a to již od 1. ledna 2024, tj. umožnit, aby poplatník účtoval v jiné než české měně a zároveň mu umožnit i v této měně vypočíst daň z příjmů a zaplatit ji  v této měně. Měnou vedení účetnictví bude nově moci být nejen česká měna, ale také euro, americký dolar nebo britská libra .Funkční měnou se rozumí měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí.