Konsolidační balíček - důležité změny pro OSVČ a jiné fyzické osoby

Pro OSVČ a jiné FO jsou tyto nejdůležitější změny :


1 ) omezení osvobození pro prodej cenných papírů a podílů ve společnosti na 40 mil. Kč

2 ) omezení slevy na dani na manžela/ku-od 2024 odpočet jen pro pečující o dítě do 3 let věku

3 ) zrušení tzv. školkovného - slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení

4 ) zrušení slevy na dani na studenta

5 ) zrušení osvobození nadlimitních stravenek a sjednocení pravidel pro všechny formy stravování

6 ) omezení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období ( pro rok 2024
21 983  ) a nové osvobození pro kulturní a sportovní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance bez limitu

7 ) zvýšení limitu pro osvobození ostatních příjmů ( příležitostné příjmy ) z 15000 Kč na 50000 Kč


8 ) zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům

9 ) úprava progrese daně z příjmů FO - 23% sazba daně z příjmů se uplatní nově již pro část základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy . Do konce roku 2023 se uplatní až na 48násobek .

10) Od roku 2024 se vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění zvyšuje z 50 na 55 % základu daně OSVČ .

11 ) Minimální zálohy na SZ se pro OSVČ pro rok 2024 zvyšují o 5% ( v roce 2023 bylo minimální SZ 25% z průměrné mzdy , nyní bude 30% průměrné mzdy ) a budou se až do roku 2026 zvyšovat vždy o 5% ročně až na 40% průměrné mzdy . Skokově tak minimální zálohy v roce 2024 vzrostou o 1154 Kč .  Výši minimálních záloh a paušální daně
jsem již zaslala v samostatném mailu.