EET od 1.5.2020 a nové minimální zálohy

tímto bychom Vás chtěli informovat o vyhlášení novely EET ve sbírce zákonů - změny v EET a sazbách DPH  tak nakonec  budou účinné od 1.5.2020 .

Dále bychom Vám chtěli informovat o nové výši průměrné mzdy vyhlášené dnes pod č. 260/2019 Sb. .

Průměrná mzda pro rok 2020 tak činí 34.835 Kč.


Od průměrné mzdy je odvozena celá řada parametrů, např.:
· minimální výše zálohy na sociální pojištění pro OSVČ s hlavní činností se pro rok 2020 (počínaje měsícem podání přehledu za rok 2019) zvyšuje na 2.544 Kč (v letošním roce činí 2.388 Kč)
· minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ se od 1.1.2020 zvyšuje na 2.352 Kč (z letošních 2.208 Kč).

· hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně bude za rok 2020 činit 1.672.080 Kč (pro účely daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 je rozhodující částka 1.569.552 Kč), též je tato částka maximálním vyměřovacím základem pro sociální pojištění

· rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zůstává pro rok 2020 na úrovni částky 3.000 Kč měsíčně - do této částky se neplatí z dohod o pracovní činnosti sociální pojištění , zdravotní pojištění a odvádí se srážková daň, pokud zaměstnanec nepodepíše růžové prohlášení