Daňový balíček 2023

Vážení klienti ,

Dnes prezident podepsal tzv. " daňový balíček " , ve Sbírce zákonů tj. vyjde každým dnem a proto si dovoluji stručně vypsat nejdůležitější změny


1. Prodloužení mimořádných odpisů

V rámci covidu byly pro rok 2020-2021 znovu zavedeny tzv. mimořádné odpisy pro nový majetek, zařazovaný do odpisových skupin 1 ( např. počítače)  a 2 ( např. vozidla a nábytek ),  pořízený od 1.1.2020-31.12.2021 . Tyto mimořádné odpisy ( odpis v 1. skupině rovnoměrně 12 měsíců a ve 2. skupině prvních 12 měsíců 60% a druhých 12 měsíců 40% hodnoty ) byly tímto prodlouženy i na pořízený majetek od 1.1.2022-31.12.2023 .

2. Zvýšení obratu pro povinné plátcovství na 2.000.000 Kč a možnost mimořádného zrušení plátcovství


Od 1.1.2022 stoupne obrat pro povinné plátcovství na 2 mil. Kč , pro současné plátce s nižším obratem se nic nemění , pokud chtějí nadále plátci zůstat .

Pro plátce , kteří jsou dnes povinně plátci z důvodu překročení obratu, ale nedosahují obratu 2 mil. Kč , je v daňovém balíčku umožněno zrušení plátcovství do 5 dnů ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů .
Pokud se podá žádost do těch zmíněných 5 dnů , mohou ji podat i ti, kdo mají obrat za 12 měsíců přes 1 mil. a méně než 2 mil. a též ti, kteří ještě nejsou plátci alespoň 12 měsíců . Je tedy velmi důležité pro tyto plátce a též pro plátce , kteří chtějí od 1.1. vstoupit do paušálního režimu daně z příjmů, tuto lhůtu stihnout !!!

3. Změny v paušálním režimu zdanění

Díky zvýšení obratu pro DPH na 2 mil. bylo třeba upravit i paušální režim. Od roku 2023 budou 3 pásma podle obratu :
1. pásmo s měsíční platbou pro rok 2023 6208,- Kč
- týká se FO , která spadá do 40% paušálních výdajů ( advokáti, lékaři , umělci atd. ) s obratem do 1 mil.
- FO se 60% ( klasické živnosti ) s obratem do 1,5 mil.
- FO s 80% ( řemeslné živnosti ) s obratem do 2 mil.
2. pásmo s měsíční platbou 16000,- Kč
- 40% s obratem do 1,5 mil.
- 60% s obratem do 2 mil.
3. pásmo s měsíční sazbou 26000,- Kč
- jen 40% s obratem do 2 mil.

Posouzení příslušného pásma, ve kterém bude FO celý rok, se určuje podle obratu z předchozího roku , lze se pouze dobrovolně přihlásit do vyššího pásma .

Změna pásma se provádí , stejně jako vstup do paušálního režimu, vždy jen do 10. ledna příslušného roku . Ti kdo jsou letos v paušálním režimu , budou bez oznámení o změně automaticky zařazeni do 1. pásma a nemusí nic dělat ( jen zvýšit pravidelnou platbu na 6208,- Kč )

Pro změnu mezi pásmy bude sloužit tzv. "Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu" podávaném do 10. ledna a "oznámení o jiné výši paušální daně"

podávaném též do 10. ledna a nakonec při přetažení obratu během roku ( např. přes 1,5 mil. u FO s živnosti, která si zvolila 1. pásmo ) se do 15. dnů od přetažení podává tzv. "Oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimu"

Pokud po zakončení roku podá FO včas oznámení o jiné výši paušální daně , protože nedosáhl obratu pro zvolené pásmo , ale pouze obratu pro nižší pásmo , vyměří mu FU do 31.3. nižší paušální daň a dle pozměňovacího návrhu , který naštěstí do zákona též prošel , se mu sníží i paušální sociální a zdravotní a přeplacené zálohy dostane FO zpět .


4. Změny související s kontrolním hlášením

Snížení pokut v některých případech - pro FO a kvartální jednočlenná sro či možnost reagovat na výzvu k podání následného kontrolního hlášení do 17 dnů od dodání do datové schránky bez ohledu na okamžik přihlášení do datové schránky ( nevidím v tom moc vylepšení, vzhledem k tomu , že se jedná o kalendářní dny a ne o pracovní dny )


Pro případné dotazy jsme k dispozici