Daňový balíček 2021

Daňový balíček 2021
1. Zrušení superhrubé mzdy
- od ledna se ve mzdách již neuplatní superhrubá mzda , tj. výpočet 15% daně půjde pouze z částky hrubé mzdy.  zrušení superhrubé mzdy bylo schváleno se zachováním  15% sazby daně z příjmů fyzických osob a 23% sazbou daně ze základu nad 48násobek průměrné mzdy.

2. Zvýšení odečitatelné částky na člověka
- od ledna se uplatní zvýšení slevy na každého poplatníka o 3.000 Kč pro rok 2021, tj. na 27.840 Kč ( ve mzdách bude tedy nově měsíčně odečet 2320,- Kč ) , a o další 3.000 Kč pro rok 2022, tj. na 30.840 Kč.

3. Stravenkový paušál
- lze uplatnit až v únorových mzdách , za leden musí být ještě stravenky !
Stravenkový paušál se ve výši až 70% horní hranice stravného připočítá k čisté mzdě zaměstnace. Zaměstnanec to bude mít osvobozené od všech odvodů .
Daňově uznatelná část příspěvku na stravování se nevypočítává z libovolné ceny jídla, osvobozen je pouze do výše 70 % horní hranice stravného. To v současné době odpovídá 72 Kč za den (resp. na jednu směnu). Jakýkoliv příjem zaměstnance poskytnutý ve formě příspěvku na stravování nad tuto částku, tak bude podléhat dani z příjmů ze závislé činnosti a odvodům . Zaměstnavatel si však bude moci uplatnit poskytnutý příspěvek na stravování jako daňově uznatelný náklad v plné výši.

4. Změny v odepisování majetku
 - zvýšení hodnotové hranice pro cenu pořízení pro hmotný majetek ze 40 na 80 tis. Kč
 -  urychlení odpisu investic obnovením mimořádných odpisů pro nový hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině s možností daňového odpisu během 12 měsíců u 1. skupiny ( např. počítače ) nebo  24 měsíců u 2. skupiny ( např. auta, nábytek )   pro majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 .
- zrušení daňových odpisů nehmotného majetku - tj. si každý bude moci rozhodnout , zda bude nehmotný majetek odepisovat a také jak dlouhou dobu .