Cestovní náhrady od 14.5.2022

Cestovní náhrady od 14.5.2022

Při výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty podle § 158 zákoníku práce se vychází buď z ceny prokázané zaměstnancem anebo z ceny určené vyhláškou č. 511/2021 Sb. -  tato vyhláška byla ve věci ceny pro účely náhrady za spotřebované pohonné hmoty již 2 x novelizována:

    od 12.3.2022 byla zvýšena cena elektřiny z 4,10 Kč / kWh (platilo od 1.1. do 11.3.2022) na 6,00 Kč/kWh

    nyní došlo s účinností od 14.5.2022 ke zvýšení ceny benzínu 95 oktanů z 37,10 Kč/l (platilo od 1.1 do 13.5.2022) na 44,50 Kč/l a ke zvýšení ceny nafty z 36,10 Kč/l (platilo od 1.1. do 13.5.2022) na 47,10 Kč/l.