aktuální stav opatření ke zmírnění dopadu nouzového stavu na podnikatele

Vláda bohužel k 1.4. 2020 stále neschválila definitivní podobu programu na podporu zaměstnanosti a kurzarbeit (program "antivirus"). Stále tedy není žádný právnický text (tj. návrh zákona, vyhlášky apod.), ze kterého by se daly vyčíst detaily. Zřejmě budou až od 6.4. 2020 (!!!). Od 6.4.2020 bude možné podávat žádosti o příspěvky na mzdy.  Dále došlo k některým dalším úpravám opatření ke zmírnění dopadu mimořádných opatření na podnikatele - viz níže (podpora OSVČ, COVID).

1) Podpora zaměstnanosti program "antivirus" (příspěvky na náhrady mzdy 80% nebo 60%)
Aktuální (a snad definitivní) informace k podpoře zaměstnanosti jsou zde:
https://www.mpsv.cz/antivirus
Plus vláda vydala manuál - v příloze.
Oproti původní verzi je to jednodušší - jsou jen dvě skupiny Režim A ( zavřené provozovny přímo karanténou  - náhrada 80% ) a Režim B (provozovny zavřené pro omezení odbytu - náhrada 60%). Program Antivirus je tedy pro zavřené firmy resp. provozovny. Bude asi i nějaká drobná úleva pro ty, kdo pokračují v činnosti a platí mzdy, ale to není aktuálně řešeno.

2) ošetřovné pro OSVČ - už běží od 1.4.2020, podrobné informace, včetně formuláře jsou zde:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

3) podpora pro OSVČ - ještě není definitivní verze:
Z původní verze 15.000,-Kč/ měsíc, se to zaměnilo na podporu 25.000,-Kč/ jednorázově. Podmínkou bude zřejmě: pokles obratu o 10% v 1Q/2020, proti 1Q/2019, musí jít o hlavní činnost (tj. nikoliv OSVČ vedle zaměstnání) a minimální příjem v roce 2019 ve výši 180.000,-Kč. Informace jsou zde:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055
ale pozor (!) vláda se lekla protestů a asi to ještě bude měnit (ve smyslu rozšiřovat)

4) úvěry Covid II - toto již funguje:
Podrobné informace jsou uvedeny zde:
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
Důležité postřehy:
- není to určeno pro firmy se sídlem v Praze (!), pro pražské firmy ještě bude jiný program,
- principem je záruka za komerční úvěr.
Jak tedy postupovat: jít do banky, která je v seznamu spolupracujících bank (asi to budou všechny komerční banky - tj. jít do "své banky") a tam poradí ohl. žádosti a podmínek obecně (a řeknou zda firma úvěr dostane - nikde není psáno, že se zárukou musí úvěr každý dostat). Informací k vyplnění do  žádosti a příloh - částečně bude mít účetní, zbytek musí podnikatel vyplnit sám. Pravděpodobně banky budou mít na to vyčleněné bankéře.

5) placení nájemného
Bude možnost pozastavit placení nájmů za nebytové prostory. Již je i text návrhu zákona. Zatím to vypadá takto: principem úpravy je, že pronajímatel nemůže dát výpověď pro neplacení v rozhodném období 3/2020 až konce nouzového stavu (asi 6/2020). Nájemné, úroky i zřejmě smluvní pokuty (!) normálně poběží po celou dobu nouzového stavu, jen se posune splatnost - nejpozdější doba úhrady bude do 31.3.2022 (tedy jinými slovy: nynější nájemné bude moci podnikatel postupně splácet dva roky).