Aktuality z daňových novinek - sazba DPH,odpočet daňové ztráty 2020,snížení silniční daně

Připomenutí změny sazeb DPH od 1.7. - hlavně ubytovací a sportovní služby
 - Od 1.7.2020 bylo nutné okamžitě reagovat na přeřazení některých služeb (např. ubytovacích služeb) do 10% sazby daně – viz např.:
 - https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/38742-INFORMACE_sazby_DPH_covid2020.pdf
 - odpovědi na dotazy FS ohledně kombinace služeb při ubytování : https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/sazby-dane/2020

Silniční daň
Při platbě zálohy na daň silniční splatné 15.7.2020 lze zohlednit snížení sazby daně silniční –Snížení se týká např. nákladních automobilů nad 3,5 tuny, u osobních automobilů ke změně sazby nedošlo.

Daňový balíček přinesl do daně silniční pouze změny sazeb daně. Sazby daně se snížily ve většině případů o 25 %. Toto snížení se uplatní zpětně pro celý rok 2020. Stále platí generální pardon vyhlášený ve Finančním zpravodaji 6/2020 a pokud budou zálohy na daň silniční splatné do 15.4. a 15.7.2020 uhrazeny nejpozději 15.10.2020, tak nebude toto zpoždění daně nijak pokutováno.

Daňová ztráta 2020
Do oblasti daní z příjmů daňový balíček přinesl možnost zpětného uplatnění daňové ztráty. V současnosti je velice aktuální možnost uplatnění odhadnuté ztráty roku 2020 v dodatečném daňovém přiznání roku 2019.

Podle přechodných ustanovení zákona 299/2020 Sb. lze v daňovém přiznání roku 2019 uplatnit odhadnutou ztrátu roku 2020, a to max. ve výši 30 mil. Kč, na řádku 230 II. oddílu přiznání k DPPO (řádek, na kterém se dosud uplatňovala pouze ztráta minulých let). Uplatněná odhadnutá ztráta se uvede také do tabulky E dobrovolně podávané přílohy k tomuto řádku.Protože se jedná o dodatečné daňové přiznání, tak je nutné uvést důvod pro jeho podání a zjištění důvodů pro jeho podání. Důvodem v tomto případě může být „provedení odhadu výše daňové ztráty za rok 2020“ a dnem zjištění důvodů pro podání den provedení uvedeného odhadu. Třicetidenní lhůta pro vrácení přeplatku přitom začne běžet termínem pro podání dodatečného daňového přiznání – při zjištění odhadnuté daňové ztráty roku 2020 v 08/2020 tedy od 30.9. a přeplatek by byl vrácen v říjnu. Skutečná ztráta za rok 2020 pochopitelně bude větší či menší, než odhadnutá ztráta (teoreticky by mohla být i stejná) – tato ztráta bude vyměřena až po termínu pro podání daňového přiznání za rok 2020 a po jejím určení bude možné či nutné (podle toho, zda bude skutečná ztráta větší či menší, než ztráta odhadnutá) podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019. V případě, kdy by byla skutečná ztráta menší, tak by na odpovídající rozdíl v daňové povinnosti byly uplatněny úroky z prodlení. Není vyloučeno – po zpřesnění odhadnuté ztráty roku 2020 podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019 ještě před vyměřením daňové ztráty roku 2020.