InterEco.cz

Komplexní služby pro všechny subjekty
Zaměstnanci
Mgr. Lucie Hlavičková
Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. Jako samostatná účetní pracovala již od roku 1996. Ve společnosti InterEco services, s.r.o. působí od roku 2004 a od roku 2007 je zároveň jednatelkou společnosti. Od roku 2005 je daňovou poradkyní (č.ev.3979), absolvovala řadu školení v oblasti daní a účetnictví. Je vedoucí týmu daňových poradců, zabývá se kontrolou účetnictví a řešením daňových otázek.Ing. Jiří Fiala
Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT. Je odborníkem s mnohaletou praxí v oblasti účetnictví, daní a ekonomického poradenství. Je daňovým poradcem od roku 1995 (č.ev. 1628) a certifikovaným bilančním účetním. Zabývá se daňovým poradenstvím, ekonomickými prognozami a rozbory. Vzhledem k bohatým technickým a zároveň účetním znalostem se zabývá analýzami fungování a dohledem nad správou našeho účetního systému ORSOFT.Mgr. Pavel Hlavička
Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze, studoval též evropské hospodářské právo na Technische Universität Dresden. Působil několik let v advokátní kanceláři s mezinárodní klientelou. Od roku 2007 je samostatným advokátem (ČAK 11625). Od roku 2007 je prokuristou společnosti InterEco services, s.r.o., zajišťuje řízení a organizaci společnosti, poskytuje právní podporu pracovníkům, zastupuje klienty při jednáních s úřady. Vedle toho vykonává samostatně advokacii se zaměřením na obchodní a daňové právo.Jana Kunová
Specializuje se na vedení mzdového účetnictví, je hlavní mzdovou účetní.JUDr. Jan Hataš
Je odborníkem s dlouholetou praxí v oblasti účetnictví a daní. Specializuje se na daňovou evidenci, služby poskytuje též samostatně.Ing. Hana Fialová
Zabývá se vedením daňové evidence a zpracováním mezd.Ing. Radana Vostřelová
Je samostatná účetní, absolventka VŠE Praha. V naší společnosti působí od roku 2009.Petra Nohelová
Studuje Právnickou fakultu UK. Zajišťuje chod kanceláře po administrativní a organizační stránce.