InterEco.cz

Komplexní služby pro všechny subjekty
Historie
Společnost InterEco services, s.r.o. poskytuje účetní služby od roku 2004. Navázala tak na dlouholetou tradici firmy InterEco CZ v.o.s. založené v r. 2000 daňovým poradcem Ing. Jiřím Fialou a  Janem Hatašem, kteří v naší společnosti nadále působí.

Ing. Jiří Fiala založil účetní firmu jako fyzická osoba již v roce 1995 ve spolupráci s Ing. Hanou Fialovou. S růstem počtu klientů se oblasti činnosti postupně rozšířily o vedení mzdové agendy, daňové poradenství, ekonomické analýzy apod. V roce 2004 byla většina aktivit převedena na společnost InterEco services, s.r.o.

Od roku 2004 byla jedinou společnicí a jednatelkou společnosti Jana Kunová. V roce 2007 byla jmenována jednatelkou Mgr. Lucie Hlavičková, která se zároveň stala vedoucí týmu daňových poradců a hlavní účetní.