InterEco.cz

Komplexní služby pro všechny subjekty
Advokátní služby - ceník

Cena za právní služby je buď smluvní nebo určena podle advokátního tarifu (Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.)

Výše honoráře záleží na složitosti věci, požadavku na rychlost řešení, použití cizího jazyka nebo cizího práva.

Sazby odměny za práci advokáta se pohybují od 1.500,-Kč/hod (pro klienty InterEco services, s.r.o. platí zvýhodněné sazby od 1.000,-Kč/hod).