InterEco.cz

Komplexní služby pro všechny subjekty
Účetníctví - ceník
Cena za vedení účetnictví je stanovena individuálně, na základě dohody, v závislosti na řadě faktorů, především na složitosti účetnictví klienta a případných specifikách spolupráce. Cena se stanoví buď paušálně nebo cenou za doklad / položku. Paušální platba je vždy stanovena dohodou. Při stanovení ceny podle počtu účetních dokladů se účetním dokladem se rozumí zejména faktura, pokladní doklad, řádek bankovního výpisu atd.

Vedení účetnictví:
Cena ...................................... 15-30 Kč / doklad
Daňové poradenství ............... 1000 Kč /hod.


Čím více dokladů, tím nižší cena
Cena je stanovena za zaúčtování účetního dokladu a to v závislosti na množství dokladů. Sleva je možná u elektronicky načítaných bankovních výpisů a u firem s velkým množstvím dokladů.

Cena je konečná
Cena je konečná, neúčtujeme žádné další platby za rozúčtování atd. Každý doklad je rozúčtován minimálně na dva řádky (účty) a dále obsahuje ještě další položky hlavní knihy zpravidla základ, částku DPH, zaokrouhlení (u faktury je běžně 4 a více řádků). I při naší maximální ceně 30 Kč za doklad je tak cena za zaúčtování jedné položky hlavní knihy 7,50 Kč.

Cena je férová
Cena za doklad je transparentní, protože klient ví, kolik má dokladů a dokáže si odhadnout cenu. Považujeme to za lepší a více férové než lákat klienty na cenu 7,50 Kč za položku hlavní knihy a poté jim předložit fakturu řádově vyšší než čekali.