InterEco.cz

Komplexní služby pro všechny subjekty
Daně, mzdy a účetnictví

Více než jen vedení účetnictví
Vedení účetnictví a mezd je základem naší činnosti. Postupem času se zaměřujeme stále více na daňové poradenství a další služby. K dispozici máme několik daňových poradců, advokáta a též externě spolupracujícího auditora. Dokážeme řešit například zvláštní režim DPH u cestovní služby nebo přemístění podniku mezi dvěma státy v rámci EU. Zastoupíme klienty před finančním úřadem i ve správním soudnictví, pokud to bude nutné. Mezi naše klienty patří nadnárodní společnosti a dokonce i jiné účetní firmy či samostatné účetní, kterým zpracováváme některé případy nebo radíme s daněmi.

Vkládání dokladů do programu přestává být těžištěm práce účetního. Stále více dokladů existuje v elektronické formě – u bankovních výpisů je to již téměř standard. Náš účetní program ORSOFT dokáže s elektronickými doklady pracovat i je automaticky načítat. Účetní již poté většinou pouze určuje, na který účet dle účtové osnovy má být doklad zaúčtován. Šetříme tak sami sobě práci a klientům peníze. Rovněž dálkový zabezpečený přístup klienta do účetního programu je již samozřejmostí. Klienti tak mohou sami sledovat aktuální výsledky nebo vkládat některé doklady.


Vedení účetnictví a daňová evidence

Zajišťujeme vedení účetnictví od převzetí dokladů až po zpracování účetní závěrky a daňových přiznání i archivaci dokladů. Zpracování účetnictví zahrnuje zaúčtování veškerých dokladů i vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty vč. záznamní povinnosti, zpracování zákonem stanovených výkazů a vyhotovení dalších přehledů pro potřeby klienta,atd. Pro zpracování účetnictví využíváme účetní program ORSOFT.Jedinečné individuální řešení

Účetní a ekonomický software ORSOFT umožňuje dálkový zabezpečený přístup do účetnictví přes internet. V programu ORSOFT můžeme takto našim klientům zajistit dle jejich individuálních potřeb nahlížení do účetnictví, vystavování faktur, načítání bankovních výpisů, vedení skladů apod. a to vše v jednom systému a pod dohledem odborníka.Vedení mzdové agendy

Pro naše klienty zajišťujeme zpracování mezd, vč. podání veškerých přehledů a hlášenek na příslušné úřady. Máme propracovaný systém vedení mzdové agendy a naši pracovníci jsou schopni řešit i velmi složité problémy související se zpracováním mezd, případně zajistit konzultaci s advokátem ohledně pracovního práva.

Další služby

Mezi další služby patří zejména daňové poradenství, kontrola a revize účetnictví v případě, že si klient vede účetnictví sám, na vlastním programu, příp. vlastními zaměstnanci. Kontrolu může provádět náš pověřený účetní odborník přímo u klienta pravidelně nebo může jít o jednorázovou kontrolu.

Dále jsme schopni zajistit prostřednictvím advokáta i založení společnosti (s.r.o. a a.s.), změny ve společnostech, převody podílů, valné hromady, zprávy o vztazích mezi spojenými osobami atd.